โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ หลักสูตรแห่งชาติประเทศอังกฤษ จัดกิจกรรม Open Day เปิดการเรียรู้หลักสูตรนานาชาติ!!วันนี้ (31-ต.ค.-62) โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ จัดกิจกรรม Open Day เปิดการเรียรู้หลักสูตรนานาชาติ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรนานาชาติแก่ผู้ปกครอง นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการการศึกษา การแสดงความสามรถของนักเรียน การออกร้าน และเยี่ยมชมห้องเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียน


โดยโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแห่งชาติประเทศอังกฤษ มุ่งมั่นมอบคุณภาพสูงสุดด้านประสบการณ์ การศึกษา โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับ ช่วงชั้นก่อนปฐมวัย จนถึง ช่วงชั้นที่ 5 คุณครูที่สอนส่วนใหญ่มาจากประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา มีประสบการณ์ในการสอนในหลักสูตรของประเทศอังกฤษ มาร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้วย


นอกจากนั้นทางโรงเรียนจะมีการเปิดโอกาสในกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในหลาย ๆ ช่วงโดยมีการจัดแนะแนวเพื่อเป็นแนวทาง การศึกษาต่อแบบโกอินเตอร์ เป็นการจัดแนะแนวหลักสูตรนานาชาติ ชี้เส้นทางโกอินเตอร์สู่ความสำเร็จ ถือว่าโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ เป็นอีกทางเลือกของเด็ก ๆ นักเรียนที่อยากจะมีประสบการณ์การเรียนแบบนานาชาติประเทศอังกฤษ และช่องทางการโกอินเตอร์ได้อย่างมีคุณภาพ