คนดีต้องยกย่อง ส่งเสริม เยาวชนลูกหลานชาว ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมกับครูโนราสมพงษ์ สอนฟรี!! โนราห์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น!!
นายทนุธรรม เพชรพงษ์ (หนังเต่า เพชรพงษ์) เล่าว่า ผม และทีมเป็นเยาวชน ลูกหลานชาวควนลัง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมกับครูโนราสมพงษ์ ขุนทองและทีมงาน มีความประสงค์ต้องการอนุรักษ์การรำโนราห์ ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้ เป็นศิลปะการร้องและการรำชั้นสูง ที่นับวันจะหาดูชมและมีผู้สืบสานน้อยลงไปตามยุคสมัย จึงได้จัดตั้งรวมกลุ่มเพื่อเปิดสอนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจ เปิดสอนทุกวันเสาร์ ในเวลา 12.30 – 16.00 น. ณ วัดควนลัง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีราชครูโนราสมพงษ์ พรประสิทธิ์ประดิษฐ์ศิลป์ เป็นครูผู้ฝึกสอน /โทร 090-7192852


นอกจาก จะเป็นต้นแบบให้กับสังคมแล้ว นายทนุธรรม เพชรพงษ์ หนังเต่า เพชรพงษ์ ยังได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลปริญญาชีวิตบัญฑิตคุณธรรม (สาขาหนังตะลุงและมโนราห์)ของหม่อมหลวงปนัดดา ดิศสกุล วันที่ 4 สิงหาคม 2561 รางวัลแม่แห่งดวงใจ (สาขาลูกกตัญญู)ของหม่อมหลวงวันชัย นวรัตน์ วันที่ 4 สิงหาคม 2561 รางวัลคนดีศรีสยาม (สาขาผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น)ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่9มอบ วันที่ 2 กันยายน 2561 รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ(สาขาผู้สนับสนุนเยาวชนด้านศิลปะ และวัฒนธรรม)ของหม่อมราชวงศ์ วรปภา จักรพันธุ์ ปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีกรมพระจักรพรรดิพงษ์ วันที่ 29 กันยายน 2561 เป็นต้น นับว่าเป็นเยาวชนต้นแบบที่น่ายกย่องของสังคมเป็นอย่างมาก

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : “หนังเต่า เพชรพงษ์”