เช้าวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายประพร รัตนะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองแห คนใหม่ ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง ได้เดินทางเข้ามาทำงานที่เทศบาลฯเป็นวันแรก โดยถือเวลา 9.00 น. เป็นฤกษ์งามยามดี พร้อมกับไหว้สิ่งศักดิ์ประจำเทศบาลเพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมีญาติสนิทมิตรสหายมาคอยมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

ขณะที่นายประพร รัตนะ กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจ ที่มีโอกาสเข้ามาทำงานเพื่อพัฒนาเมืองคลองแห โดยจะกำกับดูแลกองการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นงานสำคัญเพราะอยากจะวางรากฐานด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ในเมืองคลองแหให้ได้รับผลประโยชน์ด้านการศึกษามากที่สุด