ฟัง!! ความเห็นล่าสุด!! จากนักวิชาการจ.ปัตตานี ประเด็น “หนุ่มปัตตานี! วัย 19 แฮ็กระบบชิม ช้อป ใช้”เฟส2” ผู้ให้ความคิดเห็น นายอัลอามีน มะแต อาจารย์ ประธานหลักสูตรตำแหน่งสาขาการเงินและกาธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และที่ปรึกษาการเงินของ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต “มีความสามรถสูงมาก แต่ใช้ผิดทาง!!”