เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 มีการจัด “งานกฐินสามัคคีวัดเขาตกน้ำ” อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยมีส.ส.พยม พรหเพชร ผู้จัดองค์กฐิน และ ส.ส.เดชอิสม์ ขาวทอง ผู้สนับสนุนครั้งนี้


ส.ส.พยม พรหเพชร ผู้จัดองค์กฐิน กล่าวว่า กระผม ส.ส.พยม พรหเพชร ผู้จัดองค์กฐิน และ ส.ส.เดชอิสม์ ขาวทอง ผู้สนับสนุน ขอกราบขอบพระคุณ ท่านรัฐมนตรีถาวร เสนเนียม ประธานในพิธี, ท่านชูชาติ พูลศิริ อดีตผู้ว่าราชการ จ. เพชรบุรี, ยะลา, นราธิวาส, คุณนายลิลี่ การันกิตติกร, ส.ส.สิระ เจนจาคะ จากกรุงเทพมหานคร, คณะนักบุญจากทั่วสารทิศ คณะต่าง ๆ ที่นำชุดการแสดงจำนวน 15 ชุด ที่ลืมไม่ได้คือคณะกรรมการทุก ๆ ฝ่ายของวัด พ่อครัว-แม่ครอบ ตลอดถึงผู้ให้การสนับสนุนทุกๆอย่าง ขอขอบคุณพระคุณอย่างสูงยิ่ง


หากขาดตกบกพร่อง ในการต้อนรับดูแลประการใด ขอกราบอภัยมา ณ ที่นี่ด้วย ขออนุโมทนาบุญ งานทอดกฐินสามัคคีวัดเขาตกน้ำในครั้งนี้ ให้เป็นบุญในทางพระพุทธศาสนา ขอให้ท่านได้รับบุญกุศล อานิสงฆ์ในครั้งนี้อย่างทั่วถึงกันทุกๆท่าน ตลอดกาลนานครับ ส.ส.พยม พรหมเพชร
ในนามผู้จัดองค์กฐิน

 

ขอขอบคุณข้อมูล และภาพ : เฟสบุ๊ค พยม พรหมเพชร (ส.ส.พยม พรหเพชร ผู้จัดองค์กฐิน)