ครั้งแรก!! Certify “รับรองเกษตรอินทรีย์สงขลา”

เดินหน้าต่อกระบวนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สงขลา อบรมหลักผู้นำตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS เพื่อรับ Certify รับรองแปลงเกษตรอินทรีย์สงขลา


วันนี้ (29-10-62) โดย สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ร่วมกับ จังหวัด มทร.รัตภูมิ โรงพยาบาลรัตภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน จัดอบรบหลักสูตรการตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รัตภูมิ ต่อเนื่องเวทีเขย่าทัศน์ สงขลามหานครเกษตรอินทรีย์ โดย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดการอบรม


การจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคมนี้ และเดินหน้าทำการตรวจแปลง พัฒนาฐานข้อมูล จัดประชุมกลั่นกรองข้อมูลแต่ละแปลง และจัดประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ครั้งแรกของจังหวัดสงขลา


การอบรบผู้ตรวจแปลง โดยวิทยากร ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ เลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ก่อนลงพื้นที่ตรวจแปลงSDGsPGS สงขลา มีประเด็นที่สำคัญ คือ ให้กลุ่มผู้เข้าอบรบที่มาจาก หลายอำเภอใน จ.สงขลา รวมถึง กลุ่มเกษตรกรจาก จ.นราธิวาส จ.พัทลุง จ.สตูลเข้าร่วมอบรมหลักสูตรครั้งนี้ จำนวนกว่า 80 คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับรู้ความเป็นมาของ SDGsPGS : การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยกิจกรรมเกษตรกรรมยั่งยืน การขับเคลื่อน SDGsPGS ด้วยเครือข่ายการทำงาน กลุ่มชุมชนต่างๆ 16 อำเภอ ความรู้ กลไก การทำงาน SDGsPGS ข้อกำหนดมาตรฐาน 22 ข้อ Must และ Recommence ระบบข้อมูลในระบบ OAN การใช้งานในระบบของสมาชิก เพื่อการต่อยอดสู่ รัตภูมิโมเดล และในวันที่ 30 ต.ค.62 กลุ่มเกษตรกรจะลงพื้นที่นำความรู้จากการอบรบ ลงตรวจแปลงพื้นที่จริง จากนั้นวันที่ 31 ต.ค.62 สิ่งที่ผู้นำทุกคนจะได้รับ ก็คือ Certify รับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS ของเกษตรกร ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ ผ่าน QR code โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สามารถใช้ Certify เปิดตลาดได้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ และกลุ่มแกนนำกว่า 80 คนจากการอบรบครั้งนี้จะกลายเป็นเกษตรกรของจังหวัดสงขลา และขับเคลื่อน สงขลาสู่มหานครเกษตรอินทรีย์ในก้าวต่อไป