ผลการจัดอันดับ U.S. News & World Report Best Global Universities rankings 2020

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ผงาดคว้าอันดับ 1 ระดับประเทศ “Agricultural Sciences” (ด้านสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร) จากการจัดอันดับของ U.S. News & World Report Best Global Universities rankings 2020 ซึ่งเป็นการจัดอันดับของสหรัฐอเมริกา

โดยจะมี 13 ตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบผลงานวิจัยที่อยู่ในฐาน ISI และชื่อเสียงด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยจะมี 1,500 มหาวิทยาลัยทั่วโลกที่ได้รับการจัดอันดับ

ผลการจัดอันดับ :: www.usnews.com/education/best-global-universities/search…

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า นับเป็นเรื่องดีที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับรางวัลอันดับ 1 ด้านสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร ซึ่ง ม.อ.มุ่งเน้นเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ