อบจ.สงขลา ผ่านงบฯ 1,770 ล้านบาท! ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ บรรยากาศราบรื่น

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุม ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาอบจ.สงขลา ได้เปิดการประชุมสภาอบจ.สงขลา วิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำ 2562 ขึ้น ซึ่งมีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปี 2563 ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบผ่านงบประมาณจำนวน 1,770 ล้านบาท โดยไม่มีข้อโต้แย้งจากสมาชิกสภา ทำให้บรรยากาศในที่ประชุมสภาอบจ.สงขลาครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

สำหรับการประชุมสภาในวันนี้ มีสมาชิกฯลฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน ประกอบด้วย นายนิยม พรรนาราย เขต 1 หาดใหญ่
นายสุรศักดิ์ สุวรรณรักษา เขต2 สะเดา นายวัชชพล ปริสุทธิ์กุล เขต3 สะเดา (ลา) นายญาณพง เพชรบูรณ์ เขต รัตภูมิ (ลา) นายกระจายศักดิ์ ศรีสงคราม เขต 2 ระโนด (ลา) ด.ต.อนันต์ ชูเลขา เขต2 สะบ้าย้อย  และนายศิริชัย หนิมา เขต 2 เทพา และนายกุลฑล เสนะพันธุ์ เขตนาทวี

“ถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องการกระจายงบประมาณที่ไม่ครอบคลุมจนมีการพยามล้มสภาอบจ.มาแล้วถึง 2 ครั้งทำให้ต้องขยายเลื่อนเวลาในการประชุมสภาฯออกไป จนกระทั้งมีการไกล่เกลี่ยงบประมาณกันใหม่อีกรอบ จึงทำให้การประชุมสภาฯครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี”