เสียงสะท้อนชาวเกษตรสงขลาหลัง แบนสารเคมี!!

จากกระแสการแบน การใช้สารเคมีทางการเกษตร เป็นเรื่องที่มีทั้งมุมมองของหลาย ๆ ภาคส่วนเอง และชาวเกษตรกรในหลาย ๆ พื้นที่เองให้ความสนใจ ต่างมีมุมมองความคิดทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเกิดขึ้นมากมายสำหรับชาวเกษตรกรใน จ.สงขลา ก็ได้ให้ความคิดเห็นในเรื่องของการแบนสารเคมีด้วยเช่นกัน

นางพัชรี ศรีอุดม เกษตรกรอำเภอสะเดา  เล่าว่า ในฐานะชาวเกษตร  คิดว่าแต่ก่อนคำว่าเกษตรในความหมายของคือ เป็นแค่ปลูกผักปลูกหญ้า  แต่เมื่อครึ่งปีที่ผ่านมาพี่ได้รู้จักคำว่าเกษตรอินทรีย์  ตอนได้มีโอกาสมาอบรมร่วมกับโครงการอย่างหนึ่งที่ได้ คือได้เปลี่ยนความรู้สึกจิตสำนึก เกษตรจริง ๆ แล้วเป็นเกษตรตั้งแต่ดิน ฟ้า อากาศ สภาพแวดล้อม การที่เราทำเกษตร จริง ๆ แล้ว เราให้ความสำคัญกับวัตถุข้างนอก  ยอมรับเลยว่าเมื่อก่อนทำเพื่อเงินอย่างเดียว  ต้องการผลผลิตเยอะ ต้องการราคาที่แพง  เพื่อแข่งขันทางตลาด โดยที่พี่ไม่รู้ว่าพี่ได้ทำร้ายคนเหล่านั้นไปมากแค่ไหน  จากการกินผลผลิตที่พี่ปลูกขึ้นมา  เพราะสามารถฉีดยาวันนี้ขายพรุ่งนี้ได้  แต่วันนี้ได้เรียนรู้ว่าเกษตรพระราชาเป็นยังไง  เป็นการปลูกแบบพอเพียง พอเพียงตั้งแต่ดิน  จะทำยังไงให้พอเพียงไปถึงลูกหลาน คือต้องดูแลดิน แล้วทำไมต้องต่อต้านสารเคมี คือสารเคมีต่าง ๆในปัจจุบันมันทำร้าย แล้วลูกหลานเราต่อไปอีก 20 ปีข้างหน้าจะทำยังไง ในเมื่อเรากินสารอาหารที่อยู่ในดินหมดแล้ว ต่อให้เราเอาอย่างอื่นมาทดแทน มันก็ไม่เหมือนกับพืชผักที่ขึ้นมากจากดินของแท้จริง ๆ แล้วในตอนนี้เราบอกเรารักลูก เรารักลูกโดยการให้กินสารเคมี เพราะว่าทุกอย่างเราไม่สามารถคัดกรองได้เลย แต่ถ้าเราทำให้เป็นอินทรีย์ได้ โดยเริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ จากครอบครัว เป็นหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ถึงวันนี้เรายังแบนสารเคมีได้ไม่หมด  แต่ว่าขอให้ลดลงไปเรื่อย ๆ เพื่อให้เหลือแผ่นดินตรงนี้ให้ลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไป

วิพารัตน์  ไชยบุญแก้ว เกษตรกร ต.ระโนด  อ.จะนะ จ.สงขลา เพาะเห็ดในโรงเรือน  เห็ดทั่วไป ทุก ๆ ชนิด ที่ฟาร์มเห็ดของเราจะไม่ใช้สารเคมีเลย แต่เรายังไม่กล้าพูดเต็มปากว่าเป็นเห็ดอินทรีย์ 100% เพราะเรายังไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน  แต่ตอนนี้เราก็พยายามจะไม่ใช้สารเคมี ซึ่งเราก็ทำได้ ผลผลิตเราก็น่าพอใจ  ในส่วนของการแบนการใช้สารเคมี เราเห็นด้วยเป้นอย่างมากเพราะจะมีผลต่อเกษตรกร และผู้บริโภคโดยตรง  นั้นหมายความว่าการใช้สารเคมีส่งผลอันตรายต่อทั้งเกษตรกรเองและผู้บริโภคอย่างแน่นอน