ผู้ว่าฯ  ผู้นำภาคีเครือข่ายองค์กร จ.สงขลา  ถกประเด็นเร่งด่วน!! เดินหน้าพัฒนาเมืองสงขลา โดยมีสมาคมนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีครั้งนี้

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.62  ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางกัญจนา  เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้นำภาคีเครือข่ายองค์กร จ.สงขลา ทุกภาคส่วน ร่วมเวทีพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาจังหวัดสงขลา โดยมีสมาคมนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีครั้งนี้

เวทีครั้งนี้เป็นการพบปะพูดคุยเพื่อให้จากผู้นำจากภาคีเครือข่าย ผู้นำองค์กรทุกภาคส่วนของสงขลาได้พบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคนใหม่  ผู้ว่าจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ได้นำเสนอความเห็น  ความต้องการ  และความคาดหวังของชาวสงขลาที่อยากจะให้ท่านผู้ว่าเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง  และพัฒนาสงขลาอย่างยั่งยืน  เป็นเมืองแห่งความสุข  มั่นคง  ปลอดภัย น่าอยู่

นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา  กล่าวว่า  การพูดคุยวันนี้เป็นการรวมตัวกันเพื่อเปิดประเด็น  เร่งด่วนที่ เราทุกภาคส่วนจะได้มาร่วมกันเสนอประเด็น  เพื่อพัฒนาสงขลาให้ไปต่อได้ ผมจะรับเอาทุกเรื่องที่ทุกท่านพูดในวันนี้ไปพิจารณา และดำเนินการโดยพิจารณาว่าประเด็นไหนที่เป็นประเด็นเร่งด่วนที่สุด  ที่เราจะร่วมกันให้ความคิดเห็นในวันนี้   ก็จะเร่งดำเนินการเรื่องนั้นก่อนโดยเร็ว   ซึ่งจริง ๆ ในการทำงานศักยภาพของแต่ละจังหวัด  เราก็จะเห็นคนทำงานอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใหญ่มากนัก มีคนหน้าเดิม ๆ การใช้งานเราก็ต้องเลือกให้ถูกต้อง  ต้องใช้งานให้ถูกคน และในเรื่องของความชำนาญเราก็ต้องให้ความสำคัญ  แต่อย่างไรก็ตามผมจะอาศัยพื้นฐานจากเวทีวันนี้ จากพวกเราทุกคนไปทำให้การพูดคุยวันนี้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อเมืองสงขลาของเราต่อไป