วันนี้ เวลา 06.00 น. ณ โฮมสเตย์หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ได้เดินทางไปชมทะเลหมอก ชิมและทดลองทำอาหารพื้นเมืองพื้นถิ่น ชมอนุสรณ์สถานและล่องแก่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาเที่ยว” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เมืองนรา น่าอยู่ น่าเที่ยว ณ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 หมู่ที่ 13 ต.สุคิริน อ.สุคิริน