โรงพยาบาลสงขลาจัดกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่ง “Nurses Run for Health On National Nurses Day 2019”

วันนี้ (27-10-62) เวลา.05.45 น. ที่โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่ง “”Nurses Run for Health On National Nurses Day 2019 โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลา ประชาชนในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,000 คน


นางกรรณิกา อังกูร นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคใต้ จัดกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่งเป็นการรวมพลังพยาบาล เพื่อการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ รวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนสนใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพของพยาบาล ที่ต้องมีการปฎิบัติงานผลัดเปลี่ยนตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งลักษณะงานต้องมีความเร่งรีบและต้องเผชิญกับความเครียด พยาบาลบางส่วนต้องทำงานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมี สิ่งเหล่านี้อาจมีผลกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และเพื่อการป้องกันความเจ็บป่วยและการส่งเสริมสุขภาพ จึงจัดให้มีกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพ พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมีกำหนดประเภทการวิ่งแข่งขันแบบวิ่งฟันรันระยะทางในการวิ่ง 5 กิโลเมตร

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง /ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสำพันธ์จังหวัดสงขลา