ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมนายทวาทศ สุวรรณโร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ. เข้าเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561