“สถานการณ์ชายแดนใต้ที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์สื่อที่เปลี่ยนไป คนสื่อจะปรับตัวอย่างไร”

งานสัมมนาเสริมสร้างความรู้วารสารศาสตร์สันติภาพ เสริมบทบาทสื่อมวลชนสร้างสรรค์สันติสุขชายแดนใต้/ปาตานี

9 ธันวาคม 2561

08.30-16.00น. ห้อง B103 คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี