ชาวยะลา ร่วมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนำเงินรายได้เข้ากองทุนการศึกษาฯ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชน ผู้ยากจน ด้อยโอกาส 

วันนี้ (26 ต.ค. 62) สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมกับ เทศบาลตำบลปะแต   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดยะลา ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิด และปล่อยตัวนักเดิน-วิ่ง  ฯ ร่วมกับ นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา นายก อบจ.ยะลา นายกเทศมนตรีตำบลปะแต หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งการเดินวิ่งครั้งนี้ มีทั้งประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และศิลปินดารานักแสดงจากช่อง 7 สี เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง รวมจำนวน 3,500 คน แบ่งประเภทการวิ่งเป็นประเภทฟันรัน 5 กิโลเมตร จำนวน 3,250 คน และมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร จำนวน 250 คน โดยมีเส้นทางการวิ่งภายในเขตเทศบาลนครยะลา ซึ่งตลอดเส้นทางการวิ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อส. ร่วมดูแลรักษาความปลอดภัยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดขึ้น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชน ผู้ยากจน ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบขั้นสูงสุดตามอัตภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา และประชาชน สนใจการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่ดี

ในส่วนของจังหวัดยะลา การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดยะลาได้มอบหมายให้ เทศบาลตำบลปะแต เป็นเจ้าภาพหลักดำเนินการโครงการ และได้รับสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลาอีก 63 แห่ง ซึ่งมีผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นเงินค่าสมัครคนละ 150 บาท เป็นเงิน 525,000 บาท เงินรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษา บรมราชาภิเษกฯ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ โดยจังหวัดยะลาจะคัดเลือกเด็กยากจนในพื้นที่เข้ารับทุนนี้ต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์