จังหวัดสงขลา เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2562 ในช่วงฤดูมรสุมของภาคใต้ เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้เหลือน้อยที่สุด

          วันนี้ (24 ต.ค. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ฯลฯ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 โครงการชลประทานสงขลา อำเภอทั้ง 16 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ด้านอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2562 และให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ ของจังหวัดสงขลา มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการเผชิญเหตุ ตลอดจนรับทราบแนวทางและนโยบาย เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลลมมรสุมเขตร้อนพัดผ่าน โดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม มีผลให้จังหวัดสงขลาเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อน เป็นเหตุให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบริเวณกว้าง อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติในด้านอุทกภัย และดินถล่มของจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมการหารือแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งก้อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้เหลือน้อยที่สุด