สตูล | โรงเรียนบ้านวังปริง อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ต่อยอดแนวคิดนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาบูรณาการ สร้างพื้นที่ฝึกอาชีพจริงให้นักเรียน

เมื่อวันที่ (30 พ.ย. 61) นางจิตราภรณ์ ขาวเฉาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปริง เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านวังปริง ได้ต่อยอดแนวคิดจากนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาบูรณาการ โดยการเปิดโครงการหารายได้ระหว่างเรียนในชั่วโมงเพิ่มเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่นี่ OK วังปริง จำหน่ายกาแฟสด น้ำปั่นเพื่อสุขภาพ เมนูของว่าง เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ซึ่งให้บริการโดยนักเรียนบ้านวังปริง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะสร้างงานสร้างรายได้
โดยได้รับความอนุเคราะห์สอนการชงกาแฟจากสถานประกอบการ อิงธารารีสอร์ท อำเภอท่าแพ เป็นผู้ฝึกให้แก่ครูและนักเรียน นอกจากนี้ ยังใช้วัตถุดิบจากแปลงเกษตรของโรงเรียนและจากผู้ปกครองของนักเรียน นำมาผลิตและวางจำหน่ายด้วย คาดว่าโครงการฯ นี้ จะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้แก่นักเรียน และเป็นการหมุนเวียนสร้างอาชีพรุ่นต่อไปของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังปริง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นโรงเรียนทางเลือกที่รับนักเรียนที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบ เพื่อรองรับการศึกษาโรงเรียนทางเลือกอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อมรรัตน์ จันทร์พริ้ม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สวท.สตูล