วันนี้ 23 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5)

ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5)

โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เหล่าข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

 

ที่มาภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่