นายอำเภอสทิงพระนำข้าราชการและพสกนิกรร่วมถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันปิยมหาราช

วันนี้ 23 ตุลาคม 2562 ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ จ.สงขลา นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสทิงพระ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่​ 23 ตุลาคม ของทุกปี โดยมีข้าราชการทหาร ตำรวจ และเหล่าพสกนิกรชาวสทิงพระเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง