เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

สำหรับ “วันปิยมหาราช” ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช” กิจกรรมประกอบด้วย

เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง

เวลา 08.00 น. พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม

เวลา 18.30 น. พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จึงขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์