วชช.ปัตตานี ร่วมวชช.สตูล จัดค่ายอาสาพัฒนาฯ ตั้งเป้านักศึกษาได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน สร้างแรงบันดาลใจ

วันที่ 23 – 27 กันยายน 2561 ที่อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาอาชีพบ้านวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 1 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้เครือข่ายสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ ประกอบด้วยวิทยาลัยชุมชนสตูล และวิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมกับ ชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านวังมะปรางเหนือ

ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เปิดเผยว่า ค่ายพัฒนาชุมชนโครงการค่ายชีววิถีอาสากับเด็กพัฒนาชุมชน ได้นำนักศึกษาจากสองวิทยาลัยซึ่งศึกษาอยู่ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมจำนวน 50 คน พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนในพื้นที่จำนวนกว่า 30 คน นักศึกษาได้เรียนรู้ความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตที่แตกต่างจากที่เค้าเคยสัมผัส

“นักศึกษาจากสตูล ปัตตานี รวมทั้ง คนในพื้นที่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน พื้นที่สตูลคนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเหมือนกับปัตตานี แต่อาจมีวิถีชีวิตที่แตกต่างวัฒนธรรมบางอย่างคล้ายคลึง บางอย่างแตกต่าง เด็กๆ ได้เรียนรู้กันตรงนั้น” กล่าว

อ่านเรื่องราวเต็ม ๆ หนังสือพิมพ์โฟกัส