วันนี้ (21 ต.ค. 62) นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนชี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ โดยมีนายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน และมีนายอำเภอกระแสสินธุ์ สาธารณสุขอำเภอฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ หัวหน้า ผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเดือนตุลาคมถือเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่งจัดให้มีบริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน ทาฟลูออไรด์วานิช ซึ่งได้รับการสนับสนุนทีมทันตบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ , สทิงพระ , สิงหนคร , บางกล่ำ , สงขลา , ระโนด , ควนเนียง , รัตภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง อสม. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของอำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการด้านทันตสุขภาพ แพทย์แผนไทย และการเสวนาเรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างไร ห่างไกลฟันผุ”

 

 

ขอบคุฯข้อมูลและภาพจาก : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์