‘กงสุลอินโด จ.สงขลา’ ควงผู้ประกอบการไทยร่วมงานสุดอลังการ TRADE EXPO INDONESIA 2019 !!


‘กงสุลอินโด จ.สงขลา’ ควงผู้ประกอบการไทยบินร่วมงาน TRADE EXPO INDONESIA 2019 เปิดตลาดส่งออกสินค้า และบริการประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ICE BSD เขตจังหวัดตังเกอรัง ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2562
งานมหกรรมแสดงสินค้าอินโดนีเซีย ครั้ง ที่ 34 ปี 2562 Trade Expo Indonesia (TEI)


จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งทางรัฐบาลอินโดนีเซียจัดขึ้นเป็นงานแสดงสินค้าและบริการประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ ภายในงานมีการแสดงสินค้าที่มีคุณภาพของประเทศอินโดนีเซีย และการสนับสนุนสินค้า บริการ สู่ตลาดสากล ซึ่งเปิดงานโดย รองประธานาธิบดีประเทศอินโดนีเซีย และผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าร่วมงานครั้งนี้
ภายในงานจะมีการแสดงและขับร้องเพลงประสานเสียงและเครื่องแต่งกายที่มีสีสันสวยงามประจำชาติ และพื้นถิ่นอินโดนีเซีย มีการมอบรางวัลผู้ส่งออกดีเด่น และบูธแสดงสินค้ามากมาย โดยแบ่งเป็นโซนการปรุงอาหาร โซนผลิตภัณฑ์แชมป์ท้องถิ่น โซนผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมและความคิดสร้างสรรค์ โซนผลิตภัณฑ์และบริการการผลิต โซนผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม โซนเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน มากกว่า 1,500 บูธ เพื่อเปิดให้ผู้ประกอบการทั่วโลกได้ชม เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพของประเทศอินโดนีเซีย และการสนับสนุนสินค้า บริการ สู่ตลาดสากล


สุวิทย์ บินหวัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ กงสุลอินโด จ.สงขลา กล่าวว่า สำหรับการนำกลุ่มผู้ประกอบการไทยมาครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการจากทางจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ได้เข้าชมงานแสดงสินค้าแนวหน้าของอินโดนีเซีย ได้เห็นถึงศักยภาพสินค้า เพิ่มโอกาส ผลักดัน และสนับสนุนการค้าสินค้าอินโดนีเซียให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นในตลาดเมืองไทย ซึ่งความหลากหลายของสินค้าอินโดนีเซียก็ได้รับความสนใจในตลาดเมืองไทยเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้ว แต่ตลาดก็ยังไม่เติบโตมากนัก ซึ่งกิจกรรมในการเชิญผู้ประกอบการการค้าในลักษณะแบบนี้ ทำให้เกิดการผลักดัน และจุดประกายการนำเข้าสินค้าอินโดนีเซียไปยังเมืองไทย โดยเฉพาะใน 14 จังหวัดภาคใต้ได้มากยิ่งขึ้น และการมาครั้งนี้เราก็ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้อย่างมาก