พัทลุง – เมืองรองที่ต้องไปเที่ยว! สัมผัสธรรมชาติ-วิถีชุมชน เปิดปูมความสำเร็จ 5 ปี “ตลาดใต้โหนด” ตลาดพื้นบ้านสีเขียวยอดฮิตแห่งพัทลุง ชิมอาหารพื้นเมืองหลากหลาย สินค้าแฮนด์เมดท้องถิ่น

“ตลาดใต้โหนด” ตลาดนัดชุมชนสีเขียวที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ต้นไม้ ใบหญ้า ก่อตั้งเมื่อปี 2558 ณ บ้านจันนา ต.ดอนทราย อ,ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นตลาดนัดพื้นบ้านที่คึกคักมีนักท่องเที่ยวสัญจรผ่านไปผ่านมาไม่ขาดสาย สร้างรายได้ให้ชุมชนมานานกว่า 5 ปี

“ป้าจิม” นางจุฑาภรณ์ โสตถิโยธิน เจ้าของตลาดใต้โหนด เล่าถึงความเป็นมาของตลาดใต้โหนว่า ครอบครัวมีพี่น้อง 4 คน ตนเป็นพี่สาวคนโต และน้องชาย อีก 3 คนคือ เจน สงสมพันธุ์, นิยุติ สงสมพันธุ์และกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ (เสียชีวิต) นักเขียนซีไรต์ ปี 2539 เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นที่นา หลังจากลูกเรียนจบแม่ก็หยุดทำนา จึงกลายเป็นที่ดินร้างนานนับ 20 ปีหลังจากนั้นน้องชาย “นิยุติ สงสมพันธุ์” กลับมาอยู่ที่บ้านประกอบกับ “กนกพงศ์” เสียชีวิต จึงมีแนวคิดใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสานต่อแนวทางของกนกพงศ์ จึงเกิดเป็นบ้านนักเขียนในปี 2553 ให้ชุมชน ชาวบ้าน และองค์กรต่าง ๆ ใช้พื้นที่ในทางวัฒนธรรม โดย
ไม่คิดค่าบริการ

“ป้าจิม” นางจุฑาภรณ์ โสตถิโยธิน

ต่อมา ปี 2558 ชาวบ้านในชุมชนนำผักที่ปลูกปลอดสารพิษ และเหลือจากครัวเรือนมาวางขายริมถนน เปิดเป็นพื้นที่ให้กับชุมชน และขยายมาเปิดตลาดเล็ก ๆ มีชาวบ้านประมาณ 15 คนมาขาย อาทิ ผักสดผลไม้ อาหารขนมพื้นเมือง ซึ่งตกลงกันว่า “ไม่ใช้ถุงพลาสติก ปลอดโฟม” เป็นช่วงจังหวะดีที่คนหันมาใส่ใจสุขภาพ ตลาดของเราจึงได้รับการตอบกลับอย่างดี เพราะเป็นตลาดสีเขียว และคนมั่นใจในสินค้าที่เรามาขาย ตลาดจึงเติบโตไวขึ้นตามลำดับ ประกอบกับใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ ทำให้ตลาดเติบโตและเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว จนถึงปัจจุบัน

“สินค้าที่นี่ สดใหม่ ความสะอาด และสินค้าจำพวกอาหาร และขนม มีราคาเริ่มต้นที่ 5 บาท และมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมในตลาดด้วย”

ปัจจุบัน ตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ มีนักท่องเที่ยวเข้ามา 3,000-5,000 คนต่อวัน หากเป็นวันหยุดยาว หรือเทศกาลสำคัญคนจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า