นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคนใหม่ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา เผย ส่วนตัวไม่เคยมีโอกาสได้ทำงานในจังหวัดสงขลา แต่ได้ผ่านมาสัมผัสเมื่อมาปฏิบัติราชการบ้างเป็นบางคราว

“ประสบการณ์ที่ผมดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอในหลายพื้นที่ ผมจะไม่ล้มของเก่า และสร้างของใหม่เพื่อเป็นโลโก้ประจำตัวเอง ดังนั้น สิ่งที่ดี ๆ และทำอยู่แล้ว ผมจะเข้ามาขับเคลื่อนต่อเพื่อเป็นรูปธรรมรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้เกิดความต่อเนื่อง”


ไม่ทราบมาก่อนว่าจะได้มีโอกาสเข้ามาเป็นผู้ว่าฯสงขลา และในชีวิตรับราชการไม่คาดหวังว่าจะต้องไปทำงานที่จังหวัดไหน คิดแค่เพียงว่าอยู่ที่ไหน ก็จะทำให้เต็มที่ เข้ากับคนพื้นที่ให้ดีที่สุด และสร้างประโยชน์ให้ดีที่สุด

“ผมเหลืออายุราชการอีก 2 ปี ผมตั้งใจมุ่งมั่นทำหน้าที่ให้ดีที่สุด จะกี่ปีกี่เดือนไม่สำคัญ ผมจะตั้งใจทำอย่างเต็มที่” ผู้ว่าฯ สงขลา กล่าว