วันนี้ 18 ตุลาคม 2562 เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดยนายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีกล่าวสดุดี และแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ โดยมีสมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา ชมรมศิษย์เก่า ญ.ว.18/20 ประชาชนร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เคยกล่าวไว้ว่า “คนเราเกิดมาต้องแทนคุณแผ่นดิน” การถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งนี้ นับเป็นความสูญเสียบุคคลสำคัญผู้มีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ และเสียสละ ดังคำกล่าวที่ว่า “อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี” รวมทั้งปณิธาน “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ณ ลานจัตุรัสนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ หรือที่ชาวสงขลา เรียกกันว่า .ป๋าเปรม. เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2463 ที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นบุตรคนที่ 6 จากจำนวน 8 คน ของรองอำมาตย์โทหลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์) ต้นตระกูลติณสูลานนท์ กับนางวินิจ ทัณฑกรรม (ออด ติณสูลานนท์) พลเอก เปรม เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ของประเทศ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ 2 แผ่นดิน เป็นปูชนียบุคคลที่ถือกำเนิดในฐานะสามัญชนบนแผ่นดินเมืองสงขลา ที่ได้พยายามพัฒนาตนเองด้วยความวิริยะอุตสาหะตามวัฒนธรรมสังคมไทย จนได้รับการยกย่องเกียรติยศสูงสุดที่สามัญชนไทยพึงได้รับจากสถาบันพระมหากษัตริย์

และจากความศรัทธาของมหาชนบนแผ่นดินไทย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นบุคคลที่ยึดมั่นในปณิธาน “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” และประพฤติปฏิบัติตนในลักษณะ “อ่อนน้อมถ่อมตน” เป็นปูชนียบุคคลที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างแท้จริงในทุกที่ทุกเวลา สิ่งที่ท่านคิด พูด และปฏิบัติ ล้วนเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เคยแสดงท่าทีหยิ่งยโสในเกียรติยศ แต่จะเทิดทูนเกียรติยศศักดิ์ศรีของตนเอง และประเทศชาติเป็นที่สุด

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์