ผู้ว่าฯ สงขลา นำส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.หลายร้อยคน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดวัด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

วันนี้ (18 ต.ค. 62) ที่วัดในวัง (พระอารามหลวง) หมู่ที่ 1  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ฯลฯ

ตลอดจนข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จำนวนหลายร้อยคน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดวัด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความสมัครสมานสามัคคี และความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวจังหวัดสงขลาทุกภาคส่วน ที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อย่างพร้อมเพรียงกัน

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันนี้ (18 ต.ค. 62) ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ซึ่งตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ พระองค์ทรงบริหารราชการแผ่นดินด้วยความสนพระทัย ทรงยกเลิกกฎหมายที่ให้สิทธิ์บิดา มารดา และสามี ในการขายบุตร และภรรยา ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ทรงศึกษาวิชวิทยาาสตร์ ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง และศาสนา พระองค์เป็นนักดาราศาสตร์ไทยที่ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411

พระปรีชาสามารถของพระองค์ในด้านนี้ ได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระองค์ทรงเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกอย่างกว้างขวาง โดยมีการทำสัญญากับต่างประเทศ ถึง 10 ประเทศ ทรงยึดนโยบาย “ผ่อนสั้น ผ่อนยาว” มาใช้กับประเทศมหาอำนาจ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ทำให้ประเทศไทยสามารถดำรงเอกราชอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้