สงขลา – สพป.สงขลา เขต 1 เตรียมพร้อมจัดแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์ ระดับภาคใต้ชายแดน” เสริมทักษะเยาวชนสู่นักกีฬามืออาชีพ สอดรับนโยบายรัฐ “นำกีฬาสู่ระบบการศึกษา

นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นประธานประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์ ระดับภาคใต้ชายแดน” เพื่อติดตามความพร้อมในการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2561 เมื่อ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

นายประสิทธิ์ กล่าวว่า เนื่องด้วยนโยบายการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษา รัฐบาลภายใต้แกนนำของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ นำนโยบายดังกล่าวขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

การแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม-16 ธันวาคม 2561 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะ เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดเข้าร่วมแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งเป็น 7 ประเภทกีฬาสำหรับนักเรียนปกติ ได้แก่ ฟุตบอลชาย, วอลเลย์บอล ชาย-หญิง, เซปักตะกร้อ ชาย-หญิง, ฟุตซอล ชาย, บาสเกตบอล ชาย-หญิง, คีตะมวยไทย, ทักษะมวยไทย

และ 2 ประเภทกีฬาสำหรับนักเรียนเฉพาะความพิการ ได้แก่ เปตอง และฟุตซอล นักเรียนที่มีความบกพร่องบกพร่องร่างกาย สติปัญญา การได้ยิน

“สงขลาเป็นเจ้าภาพของภาคใต้ชายแดนครั้งนี้ ถือว่ามีความพร้อม โดยมีทีมกีฬา 250 ทีม ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความบกพร่อง ไม่ต่ำกว่า 5,000 คน มีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์” นายประสิทธิ์ กล่าว 

อ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส