สงขลา-สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ ใช้เวทีวิชาการเป็นทางออกแก้ความขัดแย้งในสังคม เล็งจัดเวทีนานาชาติ

สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมที่ผ่านมา และหารือแนวทางการดำเนินงานของสมาคมในอนาคต อาทิ การจัดประชุมวิชาการ และกิจกรรมบริหารวิชาการโดยมี ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.อ. พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศรีสมภพจิตร์ภิรมย์ศรี นายกสมาคม, ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ อุปนายกสมาคม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม

ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ

ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ กล่าวหลังการประชุมว่า วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมในวันนี้ เป็นการรายงานการดำเนินการของสมาคมที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางการทำงานในอนาคต โดยมีวาระหารือในการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติและระดับชาติ ในหัวข้อ “Public Policies, Human Rights, and Peace :
Challenges of Conflict Transformation, Public Communication, and Development” นโยบายสาธารณะสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ : ความท้าทายของการผ่านความขัดแย้ง การสื่อสารสันติภาพและการพัฒนา

โดยจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งสมาคมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการ ประกอบด้วย การประชุมวิชาการ กิจกรรมวิชาการ ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ใช้เวลาเตรียมงานประมาณ 1 ปี ซึ่งเป็นงานใหญ่ คาดว่าจะจัดที่คณะวิทยาการจัดการ ม.อ.

“อาจารย์ที่ทำงานในแวดวงนี้เข้ามามีส่วนร่วมได้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เวทีวิชาการ เป้าหมายคือนักวิชาการ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา รวมถึงนักศึกษาที่สนใจทางด้านวิจัย ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมประมาณ200 คน” ผศ.ดร.บุษบง กล่าว และว่า

ทุกวันนี้คนในสังคมมีความคิดเห็นที่แตกต่าง และความเชื่อ ความศรัทธาในอุดมการณ์ทางการเมืองที่เหมือนและแตกต่างกัน ฉะนั้น จำเป็นต้องมีพื้นที่หรือเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดคือ พื้นที่ในมหาวิทยาลัย พื้นที่วิชาการ เพราะผู้คนจะได้เข้ามาฟังทำความเข้าใจอย่างมีสติ รวมถึงมีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับความคิดเห็นที่คนนำเสนอ