ปภ.สงขลา ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดทำโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมเตรียมแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยช่วงฤดูมรสุม

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 62 นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดทำโครงการการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำของจังหวัดสงขลา ณ สะพานแม่ทอม-คูเต่า เทศบาลตำบลคูเต่า และบริเวณสี่แยกคลองหวะ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งในช่วงนี้ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน และเริ่มมีฝนตกเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลา อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการไหลของน้ำได้ จึงต้องมีการเตรียมแนวทางแก้ไขปัญหา อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้งการกำจัดผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

ขณะที่ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบูรณาการการทำงาน เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเกิดเหตุการณ์ พร้อมเฝ้าระวังติดตามการคาดการณ์สถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้น , ระบบบริหารจัดการการระบายน้ำ (การติดตามการก่อสร้างคลอง ร.1) , การบริหารจัดการน้ำของคาบสมุทรสทิงพระ , การบริหารจัดการเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำ ดำเนินการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ และคูระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่ , การจัดเตรียมเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในกรณีเกิดเหตุฝนตกหนักได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน

 

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์