“วัดสระเกษ” แชมป์เรือพระ-สงขลา คว้าเงินรางวัลเกือบแสน!

วานนี้ (14 ต.ค. 62) เนื่องในวันออกพรรษา ซึ่งตามประเพณี “ชักพระ” ของชาวใต้จะมีการจัดขบวน “แห่เรือพระ” ซึ่งแต่ละวัดจะมีการจัดทำ “เรือพระ” เพื่อให้ชาวบ้านได้ชมความสวยงาม ร่วมทำบุญ และสักการะตามความเชื่อของศาสนาพุทธ โดยในแต่ละปีนอกจากการทำเรือพระออกมาเพื่อชมความสวยงามแล้ว ยังมีการจัดประกวดอีกก้วย และจังหวัดสงขลาก็ได้มีการจัดประกวดด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดประกวด 2 ประเภทด้วยกัน คือ 1. การประกวดเรือพระประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่น และ 2. การประกวดขบวนแห่เรือพระ ผลปรากฏ ดังนี้

สรุปผลการประกวดเรือพระ (ประเภทประเพณีนิยม และประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่น) ขบวนแห่เรือพระ งานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2562 ปรากฏว่า

1. การประกวดเรือพระประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่น

“วัดสระเกษ” คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” รับเงินรางวัล 90,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

“วัดห้วยขันประชาราม” รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล นายกเทศมนตรีนครสงขลา

“วัดประตูไชย” รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล นายกเทศมนตรีนครสงขลา

“วัดดีหลวงต้นเลียบ” รองชนะเลิศอันดับ 3 รับเงินรางวัล 18,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล นายกเทศมนตรีนครสงขลา

“วัดชะลอน” รองชนะเลิศอันดับ 4 รับเงินรางวัล 16,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล นายกเทศมนตรีนครสงขลา

“วัดหน้าเมือง” รองชนะเลิศอันดับ 5 รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล นายกเทศมนตรีนครสงขลา

2. การประกวดขบวนแห่เรือพระ

“วัดแช่มอุทิศ” คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

“วัดสระเกษ” รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล นายกเทศมนตรีนครสงขลา

“วัดกอบกุลรัตนาราม” รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล นายกเทศมนตรีนครสงขลา

“วัดน้ำกระจาย” รองชนะเลิศอันดับ 3 รับเงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล นายกเทศมนตรีนครสงขลา

“วัดตีนเมรุศรีสุดาราม” รองชนะเลิศอันดับ 4 รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล นายกเทศมนตรีนครสงขลา

“วัดห้วยขันประชาราม” รองชนะเลิศอันดับ 5 รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล นายกเทศมนตรีนครสงขลา

ขอบคุณภาพจาก: ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา, สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์