บรรยากาศออกพรรษา 3 จังหวัดชายแดนใต้ คึกคัก! ชาวบ้าน-หน่วยงานราชการ แห่ร่วมประเพณีชักพระ-ตักบาตรเทโว

วันนี้ (14 ต.ค.62) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส) หน่วยงานราชการ และชาวพุทธในพื้นที่ร่วมกันออกมาทำบุญตักบาตร และร่วมกิจกรรมทางศาสนา ในช่วงวันออกพรรษา พร้อมทั้งร่วมพิธีงาน “ชักพระ-ตักบาตรเทโว” ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นของทางภาคใต้ ประชาชนออกมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

โดยเริ่มที่ “จังหวัดปัตตานี” เวลา 10.00 น. ที่บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2562 โดยมีแขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้จังหวัดปัตตานี โดยเทศบาลเมืองปัตตานีจัดขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา ภายในงานมีการลากเรือพระจากวัดต่างๆ ในจังหวัดปัตตานีที่ได้ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามตามพุทธประวัติกว่า 15 ลำ ลากเข้าสู่ลานศิลปะวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อจอดพักสมโภชเรือพระ และเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอเมืองและใกล้คียงได้ร่วมทำบุญเรือพระ ใส่บาตร ถวายเครื่องไทยธรรม ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร รวมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน

นอกจากนี้ เทศบาลเมืองปัตตานียังได้มอบเงินสนับสนุนแก่เรือพระทุกวัดที่มาร่วมสมโภช สร้างความสุข สนุกสนานให้กับผู้มาร่วมงานได้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีแล้ว ในช่วงบ่ายเรือพระเหล่านี้ก็จะชักลากไปร่วมกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ เช่น งานชักพระหน้าอำเภอโคกโพธ์ หรือที่เทศบาลนครยะลาต่อไป

ด้าน ชาวพุทธ “จังหวัดยะลา” ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ ชักพระออกจากวัด “เรือพระตกแต่งอย่างสวยงาม กว่า 50 ลำ”

ที่วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน อบต.หน้าถ้ำ และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดยะลากว่า 300 คน ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา โดยมีการจำลองรูปแบบการออกบิณฑบาตของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนเสด็จลงจากชั้นดาวดึงส์ในสมัยพุทธกาล โดยมีพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ออกรับบิณฑบาต

จากนั้น วัฒนธรรมจังหวัดยะลา นำประชาชนชักพระออกจากวัด ซึ่งเป็นประเพณีของพี่น้องชาวใต้ที่ได้กระทำกันมาเป็นประจำทุกปี สำหรับเรือพระที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามกว่า 50 ลำ เพื่อประชันความสวยงาม ซึ่งเรือพระทั้งหมดก็จะไปรวมกันที่บริเวณสนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา เพื่อไปร่วมประกวดเรือพระในประเภทต่างๆ ต่อไป

พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาส ร่วมใจสืบสานประเพณีชักพระ ประจำปี 2562 มุ่งส่งเสริมประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา


ขณะที่ “จังหวัดนราธิวาส” ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2562 โดยมีนางชญากุญช์ เพชรทองภูนพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ประธานชุมชน และประชาชนร่วมกิจกรรม

โดยเทศบาลเมืองนราธิวาส ร่วมกับวัด และชุมชนต่าง ๆ จัดงานประเพณีชักพระเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนทางภาคใต้ และเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่จะทำกันหลังจากวันออกพรรษาแล้ว 1 วัน ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 สำหรับงานประเพณีชักพระของจังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมประกวดวาดภาพพุทธประวัติ ระดับประถมศึกษา พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเรือพระ พิธีปล่อยขบวนแห่เรือพระจากวัดต่าง ๆ จำนวน 8 วัด คือ วัดบางนรา วัดประชาภิรมย์ วัดลำภู วัดกำแพง วัดพนาสณฑ์ วัดโคกเคียน วัดบ้านทุ่งกง และสำนักสงฆ์นิคมเขมาราม นอกจากนี้ ยังมีการประกวดเรือพระ แข่งขันโยนต้ม แข่งขันขูดมะพร้าว และจัดนิทรรศการงานประเพณีชักพระ และผลงานนักเรียนที่ร่วมประกวดวาดภาพพุทธประวัติ

ทั้งนี้ งานประเพณีชักพระ หรือลากพระ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ซึ่งตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับมาสู่โลกมนุษย์ โดยมีขบวนเทวดาและมนุษย์เฝ้ารับเสด็จ ดังนั้น พุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกที่วางเหนือรถ เรือ หรือล้อเลื่อน แล้วแห่แหนชักลากไปตามลำน้ำหรือถนนหนทาง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ

นับได้ว่าเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามที่ชาวพุทธใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้ร่วมกันออกมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างคับคั่งในช่วงวันออกพรรษาและงานประเพณีชักพระ

 

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี, สวท.ยะลา, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์