ทีเส็บ เปิดตัวแคมเปญ ‘Meet Sustainable’ ทุ่มงบสนับสนุนจัดงานสูงสุด 200,000 บาท

ทีเส็บ เปิดตัวแคมเปญ ‘Meet Sustainable’ มอบงบประมาณสนับสนุนงานที่จัดตามแนวทางเพื่อความยั่งยืน ครั้งแรกในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย มุ่งเสริมแกร่งบทบาทประเทศไทยให้ฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับภูมิภาค ตั้งวงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาท สำหรับภาคการจัดประชุมองค์กรและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมคณะเป็นชาวต่างชาติอย่างน้อย 50 คน โดยจะต้องพำนักในอยู่ประเทศไทยอย่างน้อย 3 คืน และนำเอาแนวทางการจัดงานอย่างยั่งยืนตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์ของทีเส็บมาใช้ในการจัดงาน

 

ที่มาข้อมูล/ภาพ : MICEInThailand, TCEB