วันที่ 12 ตุลาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับเยาวชนที่สนใจ รวมตัวกันจากชุมชนต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยจับกลุ่มกันเล่นฟุตบอล ดังนั้นเช้านี้ นายนิพนธ์ุ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การสนับสนุนมอบลูกฟุตบอลให้แก่กลุ่มเยาวชนคนรักกีฬา ณ บ้านพักเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา