11 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น มีการจัดพิธีเปิดงาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์ สะออน ออนซอนเดย์ โรดโชว์ 2019” Roi-Kaen-Sara-Sin Saon Onsorn Day Road Show 2019 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 10-14 ตุลาคม 2562 โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ ​ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสุเทพ มณีโชติ กล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดให้เป็นเมือง Mice City และเป็นประธานกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีสายการบินเชื่อมโยงทุกภูมิภาค ภาคเหนือ เชียงใหม่ – ขอนแก่น  ภาคตะวันออก ขอนแก่น –หาดใหญ่ เชื่อมโยงนักท่องเที่ยว สิงคโปร์ – มาเลเชีย เดินทางสู่ขอนแก่น สามารถเชื่อมโยงจากขอนแก่นสู่นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาวได้ จังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดงานโรดโชว์ร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยนำกลุ่มโรงแรมในจังหวัดขอนแก่นโรดโชว์ลด 50 %

นอกจากนั้นกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ยังเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยว ทั้งด้านการท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม มีศาสนสถานที่โดดเด่นและมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนมีสินค้าที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ อีกมากมาย

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการตลาดเชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดที่มีอยู่เป็นจำนวนมากไปสู่สาธารณชนให้นักท่องเที่ยวในทุกภูมิภาครับทราบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการทั้งในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด ช่วยกระจายรายได้เข้าสู่ภาคประชาชน อีกทั้งการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีความจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกิจกรรมและเทศกาลงานท่องเที่ยวทั้งในระดับกลุ่มจังหวัดและในระดับประเทศ ที่มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกๆปี เพื่อเป็นการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง

ด้วยศักยภาพของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ “ร้อยแก่นสารสินธุ์สะออน ออนซอน เดย์ โรดโชว์ 2019” โดยนำสมาคมการท่องเที่ยว และการโรงแรม หอการค้า ผู้ประกอบการร้านของฝาก ของที่ระลึก นำผลิตภัณฑ์ และการบริการการท่องเที่ยว ไปแสดงและจำหน่าย พร้อมจับคู่ธุรกิจ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง โดยมอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการนี้”

นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ในนามผู้จัดงาน กล่าวว่า “เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเติบโตมากขึ้น จึงได้จัดให้มีงานร้อยแก่นสารสินธุ์ สะออน ออนซอนเดย์ โรดโชว์ 2019 โดยกำหนดจัดงานขึ้นจำนวน 4 ครั้ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค

ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของดีของเด่นจากจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้ง การบริการการท่องเที่ยว  โรงแรม โดยมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก รับส่วนลดมากมาย กว่า 50 % สำหรับโรงแรมในจังหวัดขอนแก่น  กิจกรรม Business Matching การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน กิจกรรมส่งเสริมการขาย

และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ อาทิ  โบว์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์, ,เอิ้นขวัญ วรัญญา, จักจั่น วันวิสา , เต๋า ภูศิลป์ และนุช วิลาวัลย์ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานวันละ 30,000 คน จึงขอเชิญชวนชาวสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมชมงานในครั้งนี้