คลังจังหวัดสงขลา แจ้งขยายเวลาการรับสมัครร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ถึง 15 ตุลาคม 2562 ขณะที่ยอดสรุปการใช้จ่ายชิมช้อปใช้ผ่าน G-Wallet ระหว่างวันที่ 27 กันยายนถึง 3 ตุลาคม 2562 จังหวัดสงขลาอยู่ในอันดับที่ 16 ของประเทศ มียอดใช้จ่าย จำนวนกว่า 88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47

คลังจังหวัดสงขลา แจ้งขยายเวลาการรับสมัครร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ถึง 15 ตุลาคม 2562 ขณะที่ยอดสรุปการใช้จ่ายชิมช้อปใช้ผ่าน G-Wallet ระหว่างวันที่ 27 กันยายนถึง 3 ตุลาคม 2562 จังหวัดสงขลาอยู่ในอันดับที่ 16 ของประเทศ มียอดใช้จ่าย จำนวนกว่า 88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47

นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมบัญชีกลาง แจ้งว่าตามที่ได้เปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ในวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา พบว่ามีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก ครบจำนวน 1,000,000 คน ในเวลาเพียงครึ่งวัน และคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมมาตรการครบตามเป้าหมาย 10 ล้านคน ประกอบกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย แจ้งขอขยายเวลาการรับสมัครร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการฯ ให้มีผู้ประกอบการร้านค้ามากขึ้น เพื่อรองรับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมาตรการฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ หลังจากปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมมาตรการฯ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการร้านค้าแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่สมัครไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้สามารถเข้าร่วมมาตรการฯ ได้เพิ่มขึ้น จึงขยายเวลาการรับสมัครร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ออกไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยให้เจ้าหน้าที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่ และหาข้อมูลผู้ประกอบการส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการตรวจสอบเอกสาร รวมทั้งบันทึกเข้าระบบรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 – 2 ตุลาคม 2562 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 3,420 ราย และมีประชาชนผู้มีสิทธิ์ จำนวน 185,603 คน

ขณะที่ยอดสรุปการใช้จ่ายชิมช้อปใช้ผ่าน G-Wallet ระหว่างวันที่ 27 กันยายนถึง 3 ตุลาคม 2562 จังหวัดสงขลาอยู่ในอันดับที่ 16 ของประเทศ มียอดใช้จ่าย จำนวนกว่า 88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม
ผู้เรียบเรียง : อรวรรณ วงศาโรจน์
แหล่งที่มา : สวท.สงขลา