รมว.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ จ.สงขลา กำชับหน่วยงานในสังกัด นำระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการ เพื่อให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

วันนี้ (11 ต.ค. 62) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ บริเวณตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ นายอำเภอหาดใหญ่ ตลอดจนเครือข่ายคนรักคลองแห และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สำหรับการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในครั้งนี้ เพื่อติดตามปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมนำเสนอโครงการแก้ปัญหาน้ำเสียทั้งลุ่มน้ำอู่ตะเภา และคลองเตย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบแนวนโยบายการดำเนินงาน และติดตามประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบการในพื้นที่ พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเน้นให้ทุกหน่วยงานนำระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการ เพื่อให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดินทางต่อไปยังโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) บางกล่ำ เพื่อร่วมพบปะหารือกับผู้บริหาร พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา และให้คำแนะนำเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ และในช่วงบ่ายจะเดินทางต่อไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดาต่อไป

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม
ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช
แหล่งที่มา : สวท.สงขลา