สมุย : ผู้ตรวจราชการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบ กองขยะ 3 แสนตัน สั่งด่วนแก้ระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย

 

27 พฤศจิกายน 2561 นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน พร้อม นายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามการแก้ปัญหาขยะบนเกาะสมุย ณ บริเวณบ่อขยะและเตาเผาขยะ ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาขยะสะสมบนเกาะสมุย น้ำหนักรวมกว่า 3 แสนตัน ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานานหลายปี  ก่อให้เกิดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมรอบโรงกำจัดขยะต่อชุมชนมาอย่างยาวนาน ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงได้เดินทางลงพื้นที่มาตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

นายบูรณ์  เผยว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้นำปัญหาขยะสะสมบนเกาะสมุยขึ้นมาพิจารณาแก้ไขอีกครั้ง เนื่องจากปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของทั้งประชาชน และข้าราชการที่พักอาศัยและปฏิบัติหน้าที่บริเวณใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังในเรือนจำ รวมถึงนักท่องเที่ยวบนเกาะ ตลอดจนกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะน้ำเสียและมลภาวะทางกลิ่น มานานกว่า 6 ปี  

 

“การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร สื่อต่างชาติได้นำประเด็นปัญหาดังกล่าวไปเผยแพร่  ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ”

ที่ผ่านมาผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับการร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว และกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางแก้ไข  พร้อมเสนอแนะให้จัดเวทีประชาคมประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว เพื่อหาข้อสรุปในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างดังกว่าวอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันได้ย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ กำหนดมาตรการแก้ไขระยะเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนในพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

 

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาปัจจุบัน และติดตามการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่เทศบาลนครเกาะสมุยรายงานความคืบหน้า ใน 2 ประเด็นคือ 1) มาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในด้านการจัดการน้ำเสียและมลภาวะทางกลิ่นจากการบริหารจัดการขยะตกค้าง  และ 2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหม่