สงขลา – ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ผู้แทนกรมศิลปากร ร่วมประชุมวิชาการ “เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562” ที่จังหวัดสงขลา มุ่งขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลา สู่การขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก

วันนี้ (7 ต.ค. 62) ที่โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เป็นผู้แทนกรมศิลปากร เข้าร่วมวิชาการ “เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562 International Symposium on Asian Port Towns and Maritime Trade Route 2019” โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว และมี นายบวรเวท รุ่งรุจี นายกสมาคมอิโคโมสไทย ร่วมกล่าวต้อนรับ

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา กล่าวว่า “การประชุมวิชาการนานาชาติ เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเชีย 2562 ” ในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลา สู่การขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก โดยใช้เป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ ว่าด้วยคุณค่าของเมืองสงขลาในมิติของการเป็นเมืองท่า และเส้นทางการเดินเรือเพื่อการค้าที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย ที่ควบคู่ไปกับเมืองท่าอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน

ซึ่งคาดว่าข้อสรุปจากการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดมุมมองที่เสริมคุณค่าของเมืองเก่าสงขลา และพื้นที่เกี่ยวข้องให้ควรค่าแก่การเป็นเมืองมรดกโลกต่อไป พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างจริงจังต่อเนื่อง

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า การประชุมวิชาการนานาชาติฯ จังหวัดสงขลาร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ กำหนดจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 6-8 ตุลาคม 2562 ณ พื้นที่เมืองเก่าสงขลาฝั่งเขาแดง ฝั่งแหลมสน อำเภอสิงหนครพื้นที่เกาะยอ และเมืองเก่าบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้เมืองเก่าสงขลาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซ่น จากกรมศิลปากร เข้าร่วมประชุมและร่วมสำรวจแหล่งทรงคุณค่าของเมืองเก่าสงขลา

ทั้งนี้ มีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากในและต่างประเทศ ประกอบด้วย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ร่วมเป็นวิทยากรในการนำเสนอ และบรรยายหลัก

ที่มาข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา