สงขลา – ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่ตำบลหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ “Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา”

6 ต.ค. 62 ที่บริเวณโบราณสถาน “บ่อเก๋ง” ตำบลหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดินทางมาเยี่ยมชมภาพสีน้ำ ภายใต้นิทรรศการศิลปะ “Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา” ของวิสาหกิจชุมชน “Ecotourism Songkhla Thailand” นำทีมโดย SONGKHLA STATION ผนึกกำลังแกนนำการท่องเที่ยวชุมชนตำบลหัวเขา และรวมกำลังเครือข่ายต่างๆ จากหลายภาคส่วนนิทรรศการดังกล่าวขึ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้เพื่อเพื่อเปิดตัวการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนตำบลหัวเขา อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ชาวชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ ความรัก หวงแหนในมรดกของบรรพชนที่สร้างไว้ นำมาซึ่งความสมัครสมาน สามัคคี และพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างยั่งยืนสืบไป

สำหรับ “ชุมชนตำบลหัวเขา” เป็นที่ตั้งของโบราณสถานทรงคุณค่ามากมาย เพราะเป็นที่ตั้งเมืองเก่าสองยุคแรกของเมืองสงขลา คือยุคหัวเขาแดง ซึ่งมีความเจริญสูงสุดในสมัยสุลต่านสุไลมานชาห์ เป็นผู้ปกครอง เมืองเก่าสงขลายุคที่สองอยู่ฝั่งแหลมสนมีการผลัดเปลี่ยนผู้ปกครองมาเป็นคนจีน แล้วมีการย้ายเมืองมาอีกฝั่งทะเลสาบที่เรียกว่าเมืองเก่าสงขลาฝั่งบ่อยาง

ปัจจุบันกำลังได้รับการพัฒนาสู่การเสนอชื่อเป็นเมืองมรดกโลก นิทรรศการครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนการเชื่อมโยงเมืองเก่าสู่เมืองใหม่ ให้กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งเสนอสู่สายตานักท่องเที่ยวเป็นมรดกโลกในอนาคต นิทรรศการประกอบด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย กิจกรรมหลักคือนิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำโดย 2 ศิลปินท้องถิ่นชาวสงขลา คืออาจารย์นิวิต หะนนท์ อดีตอาจารย์ศิลปะ โรงเรียนวรนารีเฉลิม

นอกจากผลงานศิลปะอันเป็นที่ยอมรับแล้ว ยังเป็นนักแปลหนังสือศิลปะชั้นครูมีผลงานตีพิมพ์แล้วมากมาย อีกท่าน คืออาจารย์ อุดมพร เวชศาสตร์ ศิลปินสีน้ำอันดับต้นๆ ของเมืองสงขลา ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญมากมาย ได้แก่ อาจารย์สืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักสงขลาสมาคม อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา อาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ และอาจารย์เอกพงษ์ คงฉาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มาร่วมถ่ายทอดความงดงามของเมืองเก่าสงขลา 3 ยุคผ่านงานจิตรกรรม เชื่อมโยงเมืองเก่าสงขลาบ่อยางย้อนอดีตสู่สงขลายุคแรก ซิงกอร่า ซึ่งผลงานจิตกรรมทั้งหมดจะติดตั้ง

ภายในสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ “HUAKAO Pavilion” ที่ถูกออกแบบมาอย่างสวยงาม โดยคุณพัสภัค กล่อมสกุล จาก supernormal studio และก่อสร้างโดยการร่วมแรงร่วมใจของชาวชุมชนตำบลหัวเขา นอกจากนี้ในพิธีเปิดนิทรรศการ ยังมีกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ชุดยูนิฟอร์มแกนนำการท่องเที่ยวชุมชนตำบลหัวเขา และกิจกรรม Workshops มากมาย เช่น กิจกรรมผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติดินเขาแดง กิจกรรมการระบายสีกระเบื้องโบราณสงขลา กิจกรรมงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติในชุมชน และกิจกรรมแกะลายว่าวภาคใต้

โดยได้แรงบันดาลใจจากชุมชนหัวเขา เป็นต้น รวมถึงการแสดงผลงานศิลปะสร้างสรรค์จากจากนักศึกษาศิลปะจาก 3 มหาวิทยาลัย จากหลักสูตรแฟชั่นและสิ่งทอ มทร.ศรีวิชัย หลักสูตรการออกแบบ ม.ราชภัฎสงขลา หลักสูตรศิลปศึกษา ม.ทักษิณ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มสตรีชุมชนตำบลหัวเขา และของที่ระลึกอีกมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้-15 ตุลาคมนี้

ภาพข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา Ecotourism Songkhla Thailand