หาดใหญ่ : พาณิชย์เผยค้าชายแดน 1.5ล้านล้านบาท มาเลย์ฯครองอันดับ 1 คู่ค้าไทย

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ยอดการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย 10 เดือนแรกปี 61 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่า 1,155,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.04% ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการส่งออก 648,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.11% และการนำเข้า 507,259 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.73% เกินดุลการค้า 141,219 ล้านบาท

สำหรับการค้าชายแดน แยกเป็นรายประเทศ พบว่า มาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยมีมูลค่าการค้ารวม 476,492 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.90%  การส่งออกสินค้าด้านมาเลเซียยังชะลอตัวลง เนื่องจากสถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา และปัญหาฝนตกชุกในพื้นที่ ทำให้ปริมาณผลผลิตยางพารา/ผลิตภัณฑ์ยาง ออกสู่ตลาดน้อยลง รวมถึงสินค้าเกษตรอื่นของภาคใต้ คือ ปาล์มน้ำมันและมะพร้าว

นายอดุลย์ เปิดเผยว่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยังได้รับผลกระทบจากการลดลงของนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมการค้าชายแดนไทย สำหรับช่วงส่งท้ายปี 61 กรมฯ มีกิจกรรมสำคัญเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน ได้แก่ (1) กิจกรรมเสริมอาวุธทางปัญญาให้ผู้ประกอบการ โดยกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”รอบรู้มาตรการการค้า เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจกับกรมการค้าต่างประเทศ” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซนทาราหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านมาตรการทางการค้าที่จะกระทบการส่งออก-นำเข้า เช่น มาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง การใช้ประโยชน์จาก e – Form D และลู่ทางการขยายตลาดสินค้าฮาลาล เป็นต้น

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง