รมว.ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เปิดปันจักสีลัตชายหาดชิงแชมป์โลก

 วันที่ 1 ตุลาคม​ 2562 นายพิพัฒน์​ รัช​กิจ​ประการ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็น​ประธาน​เปิดการแข่งขัน​กีฬาปันจักสีลัตชายหาดชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 1 (1th World Beach Pencak Silat Championship 2019) โดยมีนายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย​นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด​ภูเก็ต​ ​นายภานุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย หัวหน้า​ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่​ผู้ฝึกสอน​ และนักกีฬา ร่วมในพิธีเปิด ณ บริเวณลานโลมา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต

การแข่งขัน​กีฬาปันจักสีลัตชายหาดชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 1 (1th World Beach Pencak Silat Championship2019) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการกีฬา​ปันจักสีลัตในประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ ทั้งด้านผู้ฝึกสอน นักกีฬาและด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับความสนจากทีมปันจักสีลัตต่างประเทศ ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกว่า 30 ประเทศ จำนวน 390 คน ชิงชัยด้วยกัน 25 เหรียญทอง แบ่งเป็นประเภทการต่อสู้ชาย 11 เหรียญทอง หญิง 8 เหรียญทอง และประเภทปันจักสีลัตลีลาชาย 3 เหรียญทอง และหญิง 3 เหรียญทอง จัดการแข่งขัน​ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณลานโลมา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต

รมว.พิพัฒน์​ กล่าว​ว่า​ กีฬาปันจักสีลัต เปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงพหุวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ เข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีด้วยบริบทของกีฬา ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ควบคู่กับการถ่ายโอนทางวัฒนธรรมกีฬา ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกันและกัน การกีฬานั้น ผลการแข่งขันเป็นสิ่งที่ทุกคนมุ่งหวัง แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญทางการกีฬาคือ การปลูกฝังค่านิยมในการเคารพตนเอง การให้เกียรติผู้อื่น การมีระเบียบวินัย และการเคารพในกฎกติกา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักกีฬาทุกท่านจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความทรงจำอันงดงาม จากการเข้าร่วมการแข่งขันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสัมพันธภาพอันดีงาม ด้วยการมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักการแพ้ ชนะ และรู้จักการให้อภัย