คุณจิราพร รักษายศ เป็นตัวแทนคุณอุดมพร กาญจน์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฉวางรัชดาภิเษก (ฉร.รุ่นที่ 9 )มอบคอมพิวเตอร์ให้ ห้องสืบค้นแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จำนวน 3 ชุด เมื่อ 1 ต.ค.62 โดยมีอาจารย์พลากร ศิริพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก เป็นผู้รับมอบ