วันนี้ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณปะรำพิธีหน้าวัดแจ้ง ถนนไทรบุรี อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานเทศกาลถือศิลกินเจ ศาลพระแม่กวมอิมสวนหมาก ครั้งที่10 ประจำปี 2562 โดยมีนายสมศักดิ์ ตัณติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดอบจ.สงขลา ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผอ.โรงเรียนวนารีเฉลิม และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยกิจกรรมในพิธีเปิดงานฯ มีการไหว้องค์เทพกิ๋วอ้วงฮุกโจ้ว ณ ศาลพระแม่กวนอิม สวนหมาก ก่อนที่ผู้เข้าร่วมพิธีจะเดินขบวนมายังปะรำพิธีหน้าวัดแจ้ง เพื่อทำพิธีเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจ โดยประธานได้ลั่นกลอง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดงานเทศกาลกินเจครั้งนี้

นอกจากนี้มีการร่วมไหว้พระขอพรและร่วมผัดหมี่มงคล เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงาน โดยงานถือศิลกินเจในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 8 ตุลาคม 2562 จึงอยากจะเชิญชวนประชาชนและผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันถือศิลกินเจและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล