กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่ง ที่ 2053/2562 โยกย้ายข้าราชการ ระดับ “รองผู้ว่าราชการ” จำนวน 34 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ลงนามโดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา ย้าย นายศักระ กบิลกาญจน์ ไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนายไพโรจน์ จริตงาม ไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ทำให้คงเหลือรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ เพียงคนเดียว เพราะในคำสั่งก่อนหน้านี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทน์ ย้ายไปจังหวัดสตูล ขณะที่ นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาอีกหนึ่งคน ได้รับแต่งตั้งเป็น “ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย”

ในคำสั่งเดียวกันนี้ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา หรือ “รองหมี” รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ที่เคยเป็นอดีตรองผู้ว่าฯสงขลา ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง