ศอ.บต. มอบเงินเยียวยาแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐตามระเบียบกพต. อย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (29 กันยายน 2562) ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงการอำนวยความเป็นธรรม อบรมให้ความรู้และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ..2555 (กพต.) ครั้งที่ 3

          โดยมีประชาชนที่ส่งเรื่องขอรับการช่วยเหลือเยียวยากรณีถูกควบคุมตัว ซึ่งไม่มีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง และเป็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา เดินทางเข้ารับเงินช่วยเหลือเยียวยาภายในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 67 ราย เป็นเงิน 2,192,800 บาท โดยมีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบ กพตคือ ผู้ที่ถูกควบคุมตัวโดยไม่มีความผิดจะได้รับเงินเยียวยาด้านจิตใจ คนละ 30,000 บาท และค่าชดเชยตามจำนวนวันที่ถูกควบคุมตัว วันละ 400 บาท

          สำหรับกิจกรรมอบรมและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ กลุ่มบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บตได้กำหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้ได้รับผลกระทบจากจังหวัดปัตตานีและสงขลา เดินทางมารับเงินเยียวยา กรณีดังกล่าว จำนวน 82 ราย , ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้เข้ารับเงินเยียวยา จำนวน 99 ราย และครั้งที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 67 ราย รวมทั้งสิ้น 248 ราย เป็นเงิน 8,217,600 บาท

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์