หาดใหญ่ : เวทีเสวนา “พืชยา กัญชา กระท่อม ปรับเปลี่ยนนโยบายและกฎหมายยาเสพติดเพื่อการเข้าถึงยาของประชาชน” ชี้กัญชากับกระท่อม พืชคนละตัว ต้องพิจารณาแยกประเด็นให้ถูกต้องชัดเจน ย้ำงานวิจัยกระท่อมยังจำเป็นและต้องการเพื่อสนับสนุนการปรับแก้กฎหมาย เพื่อผลประโยชน์ของคนไทยอย่างแท้จริง

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2561) ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเวทีเสวนา “พืชยากัญชา กระท่อม: ปรับเปลี่ยนนโยบายและกฎหมายยาเสพติดเพื่อการเข้าถึงยาของประชาชน” โดยมี ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม

รศ.ดร.ภญ.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่าทั้ง “พืชกระท่อม” และ “กัญชา” มีสารสำคัญที่สามารถพัฒนาเป็นยา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ องค์ความรู้เกี่ยวกับพืชที่ใช้เป็นยาจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากพืชมีสารประกอบมากมายหลายชนิดที่นอกเหนือจากตัวสารสำคัญที่ออกฤทธิ์เป็นยา

การเพาะปลูกและสายพันธุ์ของพืชจึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของสมุนไพร นอกจากนี้กรรมวิธีการสกัดตัวยาสำคัญและการทำให้ได้สารสกัดมาตรฐานที่มีปริมาณสารสำคัญสูง ยังต้องทำการวิจัยและพัฒนา การพัฒนารูปแบบยาจากสมุนไพรให้เป็นยาแผนปัจจุบัน

จำเป็นต้องอาศัยความรู้-ความเข้าใจทางการแพทย์และเภสัชกรรม ให้ได้รูปแบบยาที่เหมาะสม นับเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่จะสามารถทำให้ประชาชนได้เข้าถึงประโยชน์ทางยาของพืชทั้งสองชนิด

ติดตามฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส