24 กันยายน 2562 ทีสนามกีฬาโรงเรียนวัดบ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา นายนพพร​ หนูเพชร นายอำเภอสทิงพระ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพตำบลบ่อแดง ครั้งนี้ 1 ประจำปี2562 โดยมีนางวันดี​ ชูไพร ประธานอาสาสมัครสุขภาพ​ ต.บ่อแดงและสมาชิกเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ และเชื่อมความสามัคคีในหมู่อสม.ด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการออกกำลังกายและให้รู้จักรู้แพ้รู้ชนะมีในใจเป็นนักกีฬา


โดยมีกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดของนักกีฬาและกองเชียร์ และมีการแข่งขันกีฬาทั่วไปและพื้นบ้านหลายชนิดบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน