วันนี้​ (24​ กันยายน​ 2562) มหาวิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์​ (ม.อ.)​ จัดโครงการวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2562​ โดยมี​ ผศ.ดร.นิวัตน์ แก้วประดับ​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน​ พร้อมด้วย​ ผศ.สุพจน์ โกวิทยา​ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์​ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง​เข้าร่วม​จำนวนมาก​ ณ ห้องประชุมอาคารกีฬาและนันทนาการ​ ม.อ.หาดใหญ่​

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ​หัวข้อ​ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”​ โดยบิณฑ์​ บรรลือฤทธิ์​ พร้อมมอบเกียรติ​บัตร​และเงินรางวัล​ผู้ที่อุทิศ​ตน​ เสียสละ​ และบำเพ็ญ​ประโยชน์​เพื่อผู้อื่น​ ได้แก่​ แพทย์ผู้​อุทิศ​ตนบำเพ็ญ​ประโยชน์​เพื่อผู้อื่น​ ผศ.นพ.เทิดพงศ์​ ทองศรีราช, บุคคลผู้​อุทิศ​ตนบำเพ็ญ​ประโยชน์​เพื่อผู้อื่น​ นางพรรณิภา​ โสตถิพันธุ์​ ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม, บุคลกรมหาวิทยาลัยผู้​อุทิศ​ตนบำเพ็ญ​ประโยชน์​เพื่อผู้อื่น​ นายชนวรรฒน์​ ชูแสง​ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์​ และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโครงการที่เน้นประโยชน์​ของ​เพื่อน​มนุษย์​ฯ

ผศ.ดร.นิวัตน์ แก้วประดับ​ กล่าวว่า​มหาวิทยาลัยกำหนดให้วันที่  24  กันยายน ของทุกปีเป็น “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” (Our  Soul  is for  the Benefit of  Mankind)  เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จฯ พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยนักศึกษา  คณาจารย์  และบุคลากร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม  ชุมชน  เป็นการปลูกฝังจิตวิญญาณของการเห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน

ซึ่งในวันที่  24  กันยายน  2562  เป็นวันเริ่มแรกที่มหาวิทยาลัย กำหนดให้เป็นวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และในปีนี้เป็นปีที่ 10 ที่มหาวิทยาลัยจัดงานนี้  ซึ่งในทุกปีนักศึกษา​คณาจารย์  และบุคลากร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ที่สะท้อนถึงการทำประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์  ในปีนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดกิจกรรม  2 ส่วน คือ

1.​ กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม -​ 1 กันยายน 2562 กำหนดจัด “โครงการวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยกลุ่มคณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ โรงเรียนวัดยางทอง ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  โดยมีกิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้าน จาก 7 สาขาวิชาชีพ ดังนี้​

ริการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ CPR การฝึกภาคปฏิบัติกับหุ่น โดยคณะแพทยศาสตร์, บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน อุดฟันอย่างง่าย ให้กับเด็กเล็ก โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ก, การบริการตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจาระ และตรวจพยาธิในอุจาระทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยคณะเทคนิคการแพทย์กา, การทำแผลและปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฝึกทำสมาธิ EKT เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเป็นสุข โดยคณะพยาบาลศาสตร์, ให้บริการกำจัดเหาในเด็กด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน พอกเข่าด้วยสมุนไพรลดความปวดของข้อเข่า กิจกรรมมณีเวช​ เพื่อการจัดโครงสร้างกระดูกและการไหลเวียนของเลือด โดยคณะการแพทย์แผนไทย,

การให้ความรู้สำหรับผู้ที่อยากเลิกบุหรี่ กิจกรรมทำเจลล้างมือ ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาและจ่ายยาให้ตรงกับโรค โดยคณะเภสัชศาสตร์​ และบริการตรวจวินิจฉัยโรคและฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยง โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์

 

2.​ กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย วันที่ 18 – 24 กันยายน 2562 จัดนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประวัติ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข และคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร,

วันที่​ 24 กันยายน มีพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก​ มีกิจกรรมหลัก คือ การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” การแสดงนิทรรศการ  เทิดพระนามสมเด็จฯพระบรมราชชนก  การแสดงผลงานของคณะ/หน่วยงานที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม​ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “โครงการ Give Blood Give Life ให้โลหิต ให้ชีวิต” ณ ลานตึกกิจกรรมนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา​ อีกด้วย