อำเภอเบตงเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา (Betong International Airport)

ณ ห้องประชุมไกรลาส ที่ว่าการอำเภอเบตง นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตงตามโครงการท่าอากาศยานเบตง โดยมี นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนารองรับการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้ท่าอากาศยานเบตง ดังนี้

1.ขอให้ที่ประชุมเสนอแนะประเด็นการขับเคลื่อนเพื่อรองรับการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง

2. แผนการพัฒนาโครงสร้าง(ถนน) ทางเข้าท่าอากาศยานเบตง การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า น้ำประปา การขนส่งสาธารณะ

3.แผนพัฒนาส่งเสริมการเพิ่มรายได้ สินค้า OTOP ในพื้นที่

4.แผนการบริหารจัดการด้านความมั่นคง การรักษาความปลอดภัย

ส่วนที่เกี่ยวข้องกรมท่าอากาศยาน นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า โครงสร้างพื้นฐานอาคารที่พักผู้โดยสาร อาคารประกอบ สิ่งปลูกสร้างจะแล้วเสร็จประมาณพฤศจิกายน 2562 และขณะนี้กรมท่าอากาศยาน ดำเนินการต่อในเรื่องทางกฎหมาย ประกาศเป็นสนามบินอนุญาต เพื่อเปิดเป็นสนามบินสาธารณะ ในส่วนของกรมท่าอากาศยาน คาดว่าท่าอากาศยานจะเปิดใช้บริการในช่วงกลางปี 2563

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา : สวท.เบตง จ.ยะลา